Buổi gặp mặt giữa Trường Đại Học Trà Vinh và Pet Pro

Buổi gặp mặt xoay quanh nội dung cùng nhau hợp tác để phát triển thêm thương hiệu Pet Pro và nhầm hỗ trợ các sinh viên trường Đại Học Trà Vinh có việc ngay khi ra trường, đây là một dự án rất hay đang được hai bên xem xét.

Đại bên Trường Đại Học Trà Vinh.

 

Phát biểu của Thạc Sĩ Bác Sĩ Thái Thị Mỹ Hạnh.

 

Phát biểu của Trường Đại Học Trà Vinh.

 

Đại diện bên Bệnh Viện Thú Y Pet Pro.

 

Thạc Sĩ Bác Sĩ Thái Thị Mỹ Hạnh ngồi thứ hai từ trái sang phải.


Lịch hẹn